Photo Dhmaal

Ram Dutta Bagla, D.D. Ag. Amb. Nagar (U.P.)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

 

Photo Gallery

Ram Dutta Bagla, D.D. Ag. Amb. Nagar (U.P.)

Suresh Kumar Maurya, E.O. Npp Akbarpur, Amb. Nagar (U.P.)

Amar Bahadur (PPS), C.O. Jalalpur, Amb. Nagar (U.P.)

Ajit Pratap Singh, D.F.M.O. Amb. Nagar (U.P.)

Om Prakash Singh (P.P.S.), ASP, Amb. Nagar (U.P.)

Umesh Kumar Singh, P.O. DUDA, Amb.Nagar

Nilesh Utpal, DSO, Amb. Nagar (U.P.)

Kailash Nath Singh, A.R.T.O. Amb. Nagar (U.P.)

Gaurav Srivastav, B.J.P. Leader/Ward Member- 13 Shastri Nagar, Akbarpur, Amb.Nagar

Ashish Kumar Singh, Sachiv- K.U.M.S. Akbarpur, Amb. Nagar (U.P.)

Bhanmati Smarak P.G. College, Akbarpur, Amb. Nagar (U.P.)

Rajvansh Srivastav, D.D.O, Food Security & Drugs