Photo Gallery

Ashish Kumar Singh, Sachiv- K.U.M.S. Akbarpur, Amb. Nagar (U.P.)

Gaurav Srivastav, B.J.P. Leader/Ward Member- 13 Shastri Nagar, Akbarpur, Amb.Nagar

Kailash Nath Singh, A.R.T.O. Amb. Nagar (U.P.)

Nilesh Utpal, DSO, Amb. Nagar (U.P.)

Umesh Kumar Singh, P.O. DUDA, Amb.Nagar

Om Prakash Singh (P.P.S.), ASP, Amb. Nagar (U.P.)

Ajit Pratap Singh, D.F.M.O. Amb. Nagar (U.P.)

Amar Bahadur (PPS), C.O. Jalalpur, Amb. Nagar (U.P.)1 2